Středisko ekologické výchovy SEVER

SEVER LTM
Pá, 19/10/2012 - 09:00 - 14:00

Praktická cvičení, ukázky aktivit a her.

- praktická cvičení, ukázky aktivit a her
- klíčová témata a metody ekologické výchovy (komunikace a spolupráce jako nástroj řešení problémů, poznávání místního prostředí, globální problémy, trvale udržitelný rozvoj, ekologická etika, možnost zapojení – občanské a spotřebitelské chování).
-seznámení s metodickými materiály, učebními pomůckami, publikacemi
- informace o možnostech zapojení do sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou
-informace o tom, jak naplňovat metodický pokyn MŠMT ČR k ekologické výchově

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
učitelé I. a II. stupně ZŠ
Místo konání akce:
SEVER LTM, Masarykova 35, 412 01 Litoměřice (mapa)
Cena: 0 Kč
Kontakt:
SEVER LTM, Ivana Poláčková, sever-ltmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838, +420 604 206 174
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice