logo
logo

Den vody v Litoměřicích

SEVER LTM
Út, 04/10/2011 - 10:00 - 16:00

Jak může klimatickou změnu ovlivnit každý ? A jak klimatická změna souvisí s dešťovou vodou ? Ukážeme vám nejen, jak můžete umožnit dešťové vodě plnit svoji přirozenou funkci v krajině, ale i jak ji využít v domácnosti a šetřit přírodu a rodinný rozpočet.

V rámci akce jsou připraveny aktivity pro děti i dospělé a bude vám představena pojízdná laboratoř fungující v rámci projektu Řeka Labe - naše společné dědictví. Tento projekt je realizován v rámci Program Cíle 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 a finančně se na něm podílí Evropské společenství (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj). Cílem je navázání spolupráce mezi českými a saskými subjekty a zavedení inovativních výukových programů do českých a saských škol.

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Veřejnost
Místo konání akce:
Mírové náměstí, 412 01 Litoměřice (mapa)
Kontakt:
SEVER LTM, Petr Panaš, petr [dot] panasatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838
Mírové náměstí, 412 01 Litoměřice
obrázek
Pozvánka na akci