CENA VERONIKY SVOBODOVÉ za přínos v rozvoji ekologické výchovy

SEVER LTM
St, 10/08/2011 - So, 15/10/2011

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice se rozhodlo každoročně (počínaje letošním rokem) věnovat cenu Veroniky Svobodové za přínos v rozvoji ekologické výchovy.Cenu mohou dostat lidé, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj ekologické výchovy v Ústeckém kraji.

Letos poprvé bude udělena cena Veroniky Svobodové za přínos v rozvoji ekologické výchovy . Cenu mohou dostat lidé, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj ekologické výchovy v Ústeckém kraji.
Na podzim roku 2010 nás po dlouhé nemoci navždy opustila Veronika Svobodová. Člověk, který se celý svůj profesní život snažil prosadit zásady ekologické výchovy, a to jak v rovině teoretické, tak především v rovině praktické. K jejím přednostem patřil především lidský přístup a velké nadšení pro práci, kterou dělala.
Cenou Veroniky Svobodové za přínos v rozvoji ekologické výchovy bychom proto rádi vyjádřili dík všem lidem, kteří stejně jako ona, s nadšením a zapálením podporují nebo prakticky realizují jakékoli aktivity související s ekologickou výchovou, vzděláním a osvětou v Ústeckém kraji.
Nominace lidí, kteří by cenu měli dostat, bude probíhat do 15.10.2011. Poté z došlých nominací vybere odborná porota sestavená z lidí, kteří dlouhodobě v oblasti EVVO pracují, jednoho člověka nominovaného za rok 2010. Vybranému bude cena předána v rámci slavnostního zahájení Krajské konference k ekologické výchově KAPRADÍ v Litoměřicích dne 4.11.2011.
Vyplněný formulář s Vašimi návrhy posílejte na elektronickou adresu : sever-ltmatekologickavychova [dot] cz
Kontaktní osoba : Ivana Poláčková, tel. : 416 734 838

Místo konání akce:
SEVER LTM, Masarykova 35, 412 01 Litoměřice (mapa)
Kontakt:
SEVER LTM, Ivana Poláčková, sever-ltmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 416 734 838, +420 604 206 174
Masarykova 35, 412 01 Litoměřice
Ke stažení: