Setkání členů PS EVVO Ústeckého kraje.

Setkání proběhne ve středu 23. 3. 2011 od 13 hodin, v prostorách Krajského úřadu, budova C (ulice Stroupežnického), jednací místnost č. 222.

Informace k volbě předsedy PS EVVO
Volba místopředsedy PS EVVO (možno posílat další návrhy na nominace)
Informace k průběhu vzniku KR EVVO
Návrhy na zpřehlednění podmínek pro podání projektové žádosti do Programu EVVO
(umístění jednotlivých vypsaných žádostí a povinných náležitostí na webu Ústeckého kraje)
Různé aktuality v oblasti EVVO v Ústeckém kraji