Nabídka SEVERu do šablon

SEVER
Po, 01/06/2020 - 00:56 - St, 01/06/2022 - 13:00

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si vám zaslat nabídku, která vám pomůže smysluplně naplnit obsah jednotlivých šablon v rámci výzvy ŠABLONY III (https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vyzva-sablony-iii.htm, dále jen šablony). Připravili jsme pro Vás nabídku rozdělenou podle jednotlivých šablon tak, jak jsou uvedené ve výzvě a jak je možné je realizovat s námi:

-          3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita) – zde naleznete nabídku aktivit, které je možné realizovat ve školy i v jejím nejbližším okolí jako poznávací a badatelské programy či, jako sehrávku simulační hry včetně úvodní motivace a závěrečné diskuze se zaměřením na environmentální témata.

-          3.II/13 Projektový den mimo školu:

  • denní programy poskytované v Horním Maršově v Krkonoších – probíhají ve venkovním prostředí a v Domě obnovy tradic ekologie a kultur DOTEK (www.dotek.eu). Nabízíme vám programy zahradní, vycházkové, řemeslné, ale i programy zaměřené na bádání či historii Krkonoš.
  • pobyty v Krkonoších - ideální pro násobení šablon - nabízíme 5denní pobytové výukové programy ve středisku SEVER. Probíhají v interiéru i exteriéru a jsou plné zážitků, poznávání přírody Krkonošského národního parku a her.

-          3.II/10 Klub pro žáky ZŠ - pomůžeme vám vymyslet, jak v klubu pracovat systematicky a dlouhodobě, abyste maximálně využili jeho potenciál pro rozvoj kompetencí žáků. Společně naplánujeme jednotlivá setkání tak, aby vycházela z vašich vzdělávacích záměrů/cílů a vizí, kterých byste chtěli prací v klubu dosáhnout.

-          3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ - Pokud se chcete do tematických setkání a spolupráce pustit, otevřít více školu veřejnosti a stát se tak „důležitým centrem dění v obci“, rádi vám s tím pomůžeme.

Navíc nabízíme využití šablon pro realizaci komplexních dlouhodobých projektů se žáky, kde můžete využít kombinace více typů šablon. Naleznete ji v části Kombinace šablon Jak využít šablony komplexněji pro dlouhodobé programy a projekty? Zahrnuje několik možností, například zapojení do programu Škola pro udržitelný život, práci s místně zakotveným učením, badatelsky orientovanou výuku, tvorbu přírodních zahrad a další.

Toto i mnoho dalšího naleznete v přiložené nabídce. Pokud byste tam přeci jen něco nenašli a měli vlastní nápad a chtěli s ním pomoci apod., neváhejte se na nás obracet přes online formulář, či se přímo ozvěte na kontakt uvedený na poslední stránce nabídky.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Cena: 0 Kč