Péče o přírodní zahradu společně s dětmi

SEVER Horní Maršov
Pá, 21/09/2018 - So, 08/06/2019

Máte školní zahradu a chcete ji více využívat? Chcete se seznámit s konceptem přírodních zahrad? Chtěli byste proměnit svou zahradu na PŘÍRODNÍ a zapojit do toho děti? Přemýšlíte, jak učit venku, rozvíjet vnímavost dětí k přírodě a jejich zručnost?

Přihlaste se na cyklus seminářů o teoretické i praktické přípravě plánování školních přírodních zahrad, jejich údržbě a efektivní organizaci práce včetně zapojení dětí. Nedílnou součástí jednotlivých seminářů budou příklady využití zahrady ve výuce, ukázky dobré praxe a exkurze. Výstupem a přínosem pro účastníky je vypracování plánu rozvoje své školní zahrady (její postupnou přeměnu v zahradu přírodní) a plán využití školní zahrady pro vzdělávání, který bude možné konzultovat s lektory.

Lze zařadit do šablon (viz příloha č. 3 výzvy č. 02_18_063 Šablony II, aktivita g) polytechnická výchova).

Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Komu je cyklus určen: maximálně 15 pedagogům z mateřských, základních a středních škol

Rozsah: 84 vyučovacích hodin (3 dvoudenní setkání, závěrečné třídenní)

Termíny: 21. - 22. 9. 2018, 19. - 20. 10. 2018, 12. -13. 4. 2019, 6. - 8. 6. 2019, (nutno absolvovat celý cyklus!)

Přihlášky: zasílejte na sever-prihlaskyatekologickavychova [dot] cz, nejpozději do 25.6.2018. Poté obdržíte podrobné informace a instrukce k úhradě poplatku. Závazně budete přihlášeni po jeho úhradě.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Místo konání akce:
DOTEK , Horská 175, 542 26 Horní Maršov
Cena: 11730 Kč

(lektorné, materiál, dopravné na exkurzi 8500 Kč, strava a ubytování 3230 Kč), částka bude v plné výši uhrazena před zahájením kurzu.

Kontakt:
SEVER Horní Maršov, Šárka Škodová, sarka [dot] skodovaatekologickavychova [dot] cz
Horská 175, 542 26 Horní Maršov