Jak mohu snížit svou ekologickou stopu?

Svou ekostopu mohu snížit při každodenních činnostech jako je nakupování, doprava, stravování, bydlení či vyhazování odpadků. Konkrétních typů jak snížit svou ekologickou stopu je velmi mnoho, pár z nich jak se stát odpovědnějším spotřebitelem uvádíme :
- Dávat přednost místním výrobkům
- Kupovat jen to co opravdu potřebuji
- Vypěstovat si některé potraviny sám
- Jezdit více na kole či chodit pěšky
- Dávat přednost MHD před osobním automobilem
- Zaizolovat svůj byt či dům a nepřetápět v místnostech
- Používat úsporné spotřebiče
- Předcházet vzniku odpadů a vzniklé třídit
- Kupovat výrobky šetrnější k ŽP

Tématické okruhy: 
Popis: 

Svou ekostopu mohu snížit při každodenních činnostech jako je nakupování, doprava, stravování, bydlení či vyhazování odpadků. Konkrétních typů jak snížit svou ekologickou stopu je velmi mnoho, pár z nich jak se stát odpovědnějším spotřebitelem uvádíme :
- Dávat přednost místním výrobkům
- Kupovat jen to co opravdu potřebuji
- Vypěstovat si některé potraviny sám
- Jezdit více na kole či chodit pěšky
- Dávat přednost MHD před osobním automobilem
- Zaizolovat svůj byt či dům a nepřetápět v místnostech
- Používat úsporné spotřebiče
- Předcházet vzniku odpadů a vzniklé třídit
- Kupovat výrobky šetrnější k ŽP