Proč se vůbec ekologická stopa počítá, k čemu je to dobré?

ES nám poměrně jednoduchým způsobem kvantifikuje „využívání“ přírodních zdrojů člověkem a porovnává jej s celkovou biologickou kapacitou země. Tedy porovnává zda země vyprodukuje více než stačí člověk spotřebovat.

Tématické okruhy: 
Popis: 

ES nám poměrně jednoduchým způsobem kvantifikuje „využívání“ přírodních zdrojů člověkem a porovnává jej s celkovou biologickou kapacitou země. Tedy porovnává zda země vyprodukuje více než stačí člověk spotřebovat.