Jaké povinnosti mají výrobní podniky a průmyslové areály vzhledem k ochraně ovzduší?

Před uvedením do trvalého provozu rozličných výrobních technologií dotčené úřady vyžadují provést měření emisí. Tato povinnost je obecně vyžadována i při změnách technologie. Provozovatelé zdrojů emisí podle množství a kvality vypouštěných škodlivin platí ročně poplatky za znečišťování ovzduší. O jejich výši rozhoduje orgán kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo orgán obce na základě výpočtu nebo měření emisí.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Před uvedením do trvalého provozu rozličných výrobních technologií dotčené úřady vyžadují provést měření emisí. Tato povinnost je obecně vyžadována i při změnách technologie. Provozovatelé zdrojů emisí podle množství a kvality vypouštěných škodlivin platí ročně poplatky za znečišťování ovzduší. O jejich výši rozhoduje orgán kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo orgán obce na základě výpočtu nebo měření emisí.