Kde si můžu stěžovat na čoudící a zápach vytvářející komín v areálu sousední společnosti ?

Na místně příslušném pracovišti České inspekce životního prostředí.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Na místně příslušném pracovišti České inspekce životního prostředí.