Musím provádět měření emisí na kotli na pevná paliva v rodinném domě?

Patrně ne. U spalovacích zdrojů je povinnost provádět emise až od výkonu nad 200 kW (střední zdroj znečišťování). Výkony pod 200 kW jsou malé zdroje znečištění.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Patrně ne. U spalovacích zdrojů je povinnost provádět emise až od výkonu nad 200 kW (střední zdroj znečišťování). Výkony pod 200 kW jsou malé zdroje znečištění.