Ekologická stopa

Ekologická stopa (ekostopa) je měřítkem toho, kolik produktivní země a vody jedinec, město, stát či civilizace potřebují k zajištění své spotřeby zdrojů a k asimilaci odpadů, které produkují, při využívání současných technologií. Tyto plochy mohou být kdekoliv na Zemi. Ekostopa se měří v globálních hektarech. Vyjadřuje nám v podstatě kolik země potřebují lidé k své obživě.

Ekologická stopa (ekostopa) je měřítkem toho, kolik produktivní země a vody jedinec, město, stát či civilizace potřebují k zajištění své spotřeby zdrojů a k asimilaci odpadů, které produkují, při využívání současných technologií. Tyto plochy mohou být kdekoliv na Zemi. Ekostopa se měří v globálních hektarech. Vyjadřuje nám v podstatě kolik země potřebují lidé k své obživě.

Autoři, zdroje informací: 

Ing. Jaromír Kvasnička, SEVER

Zdroj základních pojmů: www.hraozemi.cz