Není - vzhledem k znečištění ovzduší - jízda na kole ve městě zdraví škodlivější než jízda automobilem?

Obvykle není. Hodnoty znečištění uvnitř vozu totiž převyšují koncentrace přítomné v okolním ovzduší, kde jsou škodliviny zředěné (v porovnání s autem) ve mnohem větším objemu vzduchu a který se také daleko rychleji očišťuje. Studie srovnávající míru znečištění ukazují, že cyklisté a chodci - i tehdy, když vdechují větší množství vzduchu v důsledku fyzické námahy vydané při velmi svižném pohybu - vdechují celkově méně výfukových plynů. Nejsou také vystaveni emisím, jež vycházejí přímo z motoru (nikoli z výfuku) a hromadí se uvnitř vozu. Jsou v lepší tělesné kondici a jsou odolnější i vůči respiračním onemocněním.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Obvykle není. Hodnoty znečištění uvnitř vozu totiž převyšují koncentrace přítomné v okolním ovzduší, kde jsou škodliviny zředěné (v porovnání s autem) ve mnohem větším objemu vzduchu a který se také daleko rychleji očišťuje. Studie srovnávající míru znečištění ukazují, že cyklisté a chodci - i tehdy, když vdechují větší množství vzduchu v důsledku fyzické námahy vydané při velmi svižném pohybu - vdechují celkově méně výfukových plynů. Nejsou také vystaveni emisím, jež vycházejí přímo z motoru (nikoli z výfuku) a hromadí se uvnitř vozu. Jsou v lepší tělesné kondici a jsou odolnější i vůči respiračním onemocněním.