Co s víčky od PET lahví?

Víčka mohou zůstat na PET lahvi, stejně tak jako etiketa.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Víčka mohou zůstat na PET lahvi, stejně tak jako etiketa.