Ekologické zemědělství

Stále více lidí se začíná zajímat o to, odkud pochází a kdo vyprodukoval potraviny, které jedí. Pokud i vás zajímá původ potravin a chcete dávat přednost ekologicky vypěstovaným, čerstvým potravinám, máte možnost nakupovat od místních zemědělců, kteří hospodaří v ekologickém zemědělství. Je hlavně je na vás, jaké potraviny budete konzumovat a co vašemu tělu dopřejete.

Součástí ekologického zemědělství je i venkovská turistika (aroturistika). Venkovská turistika je charakterizována snahou o udržitelnost, která se projevuje využíváním technologií přátelských k životnímu prostředí, snahou o posilování vazeb v rámci místní komunity. Dále se snaží o ochranu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví.

Stále více lidí se začíná zajímat o to, odkud pochází a kdo vyprodukoval potraviny, které jedí. Pokud i vás zajímá původ potravin a chcete dávat přednost ekologicky vypěstovaným, čerstvým potravinám, máte možnost nakupovat od místních zemědělců, kteří hospodaří v ekologickém zemědělství. Je hlavně je na vás, jaké potraviny budete konzumovat a co vašemu tělu dopřejete.

Součástí ekologického zemědělství je i venkovská turistika (aroturistika). Venkovská turistika je charakterizována snahou o udržitelnost, která se projevuje využíváním technologií přátelských k životnímu prostředí, snahou o posilování vazeb v rámci místní komunity. Dále se snaží o ochranu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví.

Autoři, zdroje informací: 

Silvie Vacková, Středisko ekologické výchovy SEVER, pracoviště Hradec Králové

Použitá literatura a informační zdroje:
Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz
Kampaň Září měsíc biopotravin www.mesic-biopotravin.cz
Učebnice Ekologické zemědělství v praxi (Šarapatka, B., Urban, J. PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, 2006)
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, www.probio.cz
www.kez.cz, www.abcent.cz, www.biokont.cz