Voda

Modrá planeta, tak je nazývána právem naše planeta Země, vždyť 71 % povrchu zemského je tvořeno vodou (97 % z toho je slaná voda a pouze 3 % voda sladká). Vodou je tvořeno i 60 % lidského těla, hledá-li se ve vesmíru život, hledá se voda, vodní koloběh je nejmohutnější látkový cyklus na Zemi. Lidé však mají pro svou potřebu pouze 1 % z celkových zásob sladké vody. Přestože se nám zdá tekoucí voda z kohoutku samozřejmostí, je cennou surovinou. I když spotřebu vodu snižujeme (během posledních 15 let se spotřeba vody v domácnostech snížila na téměř 100 l na obyvatele za den), přesto lze najít další možnosti šetření a také ji znečišťovat co nejméně a správně nakládat i s odpadními vodami (na kanalizaci je napojeno 80 % obyvatel ČR). Také nevhodné zásahy do vodního režimu v krajině mohou mít řadu negativních vlivů. Na problémy s vodou a vodním hospodářstvím poukazuje Světový den vody, který vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1993 na 22. března.

Modrá planeta, tak je nazývána právem naše planeta Země, vždyť 71 % povrchu zemského je tvořeno vodou (97 % z toho je slaná voda a pouze 3 % voda sladká). Vodou je tvořeno i 60 % lidského těla, hledá-li se ve vesmíru život, hledá se voda, vodní koloběh je nejmohutnější látkový cyklus na Zemi. Lidé však mají pro svou potřebu pouze 1 % z celkových zásob sladké vody. Přestože se nám zdá tekoucí voda z kohoutku samozřejmostí, je cennou surovinou. I když spotřebu vodu snižujeme (během posledních 15 let se spotřeba vody v domácnostech snížila na téměř 100 l na obyvatele za den), přesto lze najít další možnosti šetření a také ji znečišťovat co nejméně a správně nakládat i s odpadními vodami (na kanalizaci je napojeno 80 % obyvatel ČR). Také nevhodné zásahy do vodního režimu v krajině mohou mít řadu negativních vlivů. Na problémy s vodou a vodním hospodářstvím poukazuje Světový den vody, který vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1993 na 22. března.

Autoři, zdroje informací: