Jak zjistím nakolik udržitelná je moje vlastní spotřeba?

Existuje nástroj, který souhrnně hodnotí udržitelnsot spotřeby jednotlivce, ale i instituce či města. Více naleznete na www.hraozemi.cz a www.ekostopa.cz.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Existuje nástroj, který souhrnně hodnotí udržitelnsot spotřeby jednotlivce, ale i instituce či města. Více naleznete na www.hraozemi.cz a www.ekostopa.cz.