Lze nějak poznat, zda výrobek byl vyroben „udržitelně“?

Poměrně časté je dnes značení z hlediska dopadů na životní prostředí (ekologicky šetrný výrobek, výrobek ekologického zemědělství – „bio“), ale objevuje se i značení z hlediska celkového udržitelného rozvoje – např. dřeva z lesů s udržitelným způsobem hospodaření (FSC) nebo dalších aspektů, které s udržitelností souvisí (místní výrobky, Fair Trade).

Tématické okruhy: 
Popis: 

Poměrně časté je dnes značení z hlediska dopadů na životní prostředí (ekologicky šetrný výrobek, výrobek ekologického zemědělství – „bio“), ale objevuje se i značení z hlediska celkového udržitelného rozvoje – např. dřeva z lesů s udržitelným způsobem hospodaření (FSC) nebo dalších aspektů, které s udržitelností souvisí (místní výrobky, Fair Trade).