Co mám dělat, když chci v obci uplatnit zásady udržitelného rozvoje, Místní Agendu 21?

Jednotlivé dílčí kroky k udržitelnosti může činit každý občan, skupina či organizace (např. při nákupech a jiném spotřebitelském či občanském chování), k vzniku celkového místního programu udržitelného rozvoje obce či města – „Místní agendy 21“ - je však třeba najít a získat spojence. Prvním iniciátorem může být např. sdružení občanů, spolek, ale i škola, nezbytná však bude i ochota a zapojení obecních orgánů – zastupitelstva, obecního úřadu. Důležitá je účast různých skupin, resp. všech, kdo mají zájem se zapojit – lepší než pouhé ankety či formální zasedání obecních orgánů jsou osobní plánovací setkání, kde je možno zabývat tím, s čím je kdo v obci spokojen a s čím ne (= silnými a slabými stránkami obce), jakou bychom chtěli mít obec za pár let (= vizí), jakým oblastem života obce bychom se proto měli a chtěli především věnovat (= strategickými oblastmi – např. vzdělávání?, veřejná prostranství a zeleň?, vzhled obce?) a možnými kroky – drobný. Užitečné bývá pozvat si externího „facilitátora“ - člověka, který má s vedením podobných procesů zkušenost a může nám pomoci usnadnit vedení debaty. Vytvoření celkového místního programu vyžaduje obvykle více takových setkání, strukturovaných po společném začátku např. do několika pracovních skupin či tematických kulatých stolů a samozřejmě i čas na zpracování a projednání jejich výsledků. Jde o náročný, ale velmi užitečný proces – každopádně je důležité dobře jej promyslet a získat k jeho vedení co nejvíce informací. Pomoci mohou zkušenosti z jiných míst, kde obdobné procesy úspěšně proběhly. K městům, které se Místní agendě 21 dlouhodobě věnují patří např. Vsetín, Chrudim a Litoměřice.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Jednotlivé dílčí kroky k udržitelnosti může činit každý občan, skupina či organizace (např. při nákupech a jiném spotřebitelském či občanském chování), k vzniku celkového místního programu udržitelného rozvoje obce či města – „Místní agendy 21“ - je však třeba najít a získat spojence. Prvním iniciátorem může být např. sdružení občanů, spolek, ale i škola, nezbytná však bude i ochota a zapojení obecních orgánů – zastupitelstva, obecního úřadu. Důležitá je účast různých skupin, resp. všech, kdo mají zájem se zapojit – lepší než pouhé ankety či formální zasedání obecních orgánů jsou osobní plánovací setkání, kde je možno zabývat tím, s čím je kdo v obci spokojen a s čím ne (= silnými a slabými stránkami obce), jakou bychom chtěli mít obec za pár let (= vizí), jakým oblastem života obce bychom se proto měli a chtěli především věnovat (= strategickými oblastmi – např. vzdělávání?, veřejná prostranství a zeleň?, vzhled obce?) a možnými kroky – drobný. Užitečné bývá pozvat si externího „facilitátora“ - člověka, který má s vedením podobných procesů zkušenost a může nám pomoci usnadnit vedení debaty. Vytvoření celkového místního programu vyžaduje obvykle více takových setkání, strukturovaných po společném začátku např. do několika pracovních skupin či tematických kulatých stolů a samozřejmě i čas na zpracování a projednání jejich výsledků. Jde o náročný, ale velmi užitečný proces – každopádně je důležité dobře jej promyslet a získat k jeho vedení co nejvíce informací. Pomoci mohou zkušenosti z jiných míst, kde obdobné procesy úspěšně proběhly. K městům, které se Místní agendě 21 dlouhodobě věnují patří např. Vsetín, Chrudim a Litoměřice.