Mám na zahradě starou studnu, potřebuju k jejímu užívání nějaké povolení?

Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za povolený, bez ohledu na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno nebylo. Není podstatné, zda se jedná o zásobování rodinného domu či rekreační chaty. Pokud zároveň studna slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Stáří studny se na žádném úřadě dokladovat nemusí. Je však dobré opatřit si nějaký doklad v případě že by na vás přišla kontrola nebo byste dům prodávali. Jako doklad o stáří studny může být předloženo: vodoprávní povolení znalecký posudek zpracovaný např. pro převod nemovitosti, prodej, dědické řízení apod. svědecká výpověď (např.souseda) stará mapa, letecký snímek vaše čestné prohlášení jiný doklad prokazující stáří studny

Tématické okruhy: 
Popis: 

Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za povolený, bez ohledu na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno nebylo. Není podstatné, zda se jedná o zásobování rodinného domu či rekreační chaty. Pokud zároveň studna slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Stáří studny se na žádném úřadě dokladovat nemusí. Je však dobré opatřit si nějaký doklad v případě že by na vás přišla kontrola nebo byste dům prodávali. Jako doklad o stáří studny může být předloženo: vodoprávní povolení znalecký posudek zpracovaný např. pro převod nemovitosti, prodej, dědické řízení apod. svědecká výpověď (např.souseda) stará mapa, letecký snímek vaše čestné prohlášení jiný doklad prokazující stáří studny