Co nepatří do kanalizace?

Biologický odpad (rozmělněné odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin, tuky, fritovací a ostatní oleje z domácností), hygienické potřeby, včetně vlhčených ubrousků, chemikálie a další nebezpečné látky, léky.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Biologický odpad (rozmělněné odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin, tuky, fritovací a ostatní oleje z domácností), hygienické potřeby, včetně vlhčených ubrousků, chemikálie a další nebezpečné látky, léky.