Je ptáče opravdu opuštěné?

Ptáčat nalezených na místech, kde jim nehrozí žádné vážné ohrožení (les, zahrada, okraj pole, koruna stromu, hromada dřeva), si není třeba všímat (s výjimkou rorýsů a ptačích holátek). Pokud chcete přece jen mít jistotu, ukryjte se co nejdále (min.10m) od ptáčete avšak tak, aby jste na něj ještě viděli a vyčkejte, zda ho rodiče opravdu krmí. Mláďata pěvců bývají v závislosti na počasí a denní době krmena v pravidelných intervalech (cca po 15 – 45 minutách). Za prudkých lijáků či odpoledního veder mohou však být intervaly daleko delší. Mláďata dravců jsou krmena ještě v delších intervalech, sovy navíc krmí hlavně přes noc a zdržují ještě asi 4 – 6 týdnů po vylétnutí z hnízda na větvích kolem hnízda a pískáním se dožadují potravy od rodičů. Poštolky zase posedávají několik dní na římsách, parapetech a balkónech domů, než se odhodlají létat. Pokud máte podezření, že se skutečně jedná o sirotky, je lepší kontaktovat nejbližší záchrannou stanici. Při nálezu mláděte rorýse mimo hnízdiště (hnízdí v různých škvírách výškových budov) rovněž volejte záchrannou stanici.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Ptáčat nalezených na místech, kde jim nehrozí žádné vážné ohrožení (les, zahrada, okraj pole, koruna stromu, hromada dřeva), si není třeba všímat (s výjimkou rorýsů a ptačích holátek). Pokud chcete přece jen mít jistotu, ukryjte se co nejdále (min.10m) od ptáčete avšak tak, aby jste na něj ještě viděli a vyčkejte, zda ho rodiče opravdu krmí. Mláďata pěvců bývají v závislosti na počasí a denní době krmena v pravidelných intervalech (cca po 15 – 45 minutách). Za prudkých lijáků či odpoledního veder mohou však být intervaly daleko delší. Mláďata dravců jsou krmena ještě v delších intervalech, sovy navíc krmí hlavně přes noc a zdržují ještě asi 4 – 6 týdnů po vylétnutí z hnízda na větvích kolem hnízda a pískáním se dožadují potravy od rodičů. Poštolky zase posedávají několik dní na římsách, parapetech a balkónech domů, než se odhodlají létat. Pokud máte podezření, že se skutečně jedná o sirotky, je lepší kontaktovat nejbližší záchrannou stanici. Při nálezu mláděte rorýse mimo hnízdiště (hnízdí v různých škvírách výškových budov) rovněž volejte záchrannou stanici.