Co mám dělat, když mám podezření na týrání zvířat?

Jediný, kdo je oprávněn řešit týrání zvířat je místně příslušná okresní veterinární správa, proto by se lidé měli obracet na tento státní orgán. Protože je nutné uvést konkrétní adresu místa, kde by mělo docházet k týrání i další bližší podrobnosti, je důležité aby oznámení provedla přímo osoba, která podezření na týrání zvířat zaznamenala a nikoli ten, kdo se o celé záležitosti někde jenom doslechl.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Jediný, kdo je oprávněn řešit týrání zvířat je místně příslušná okresní veterinární správa, proto by se lidé měli obracet na tento státní orgán. Protože je nutné uvést konkrétní adresu místa, kde by mělo docházet k týrání i další bližší podrobnosti, je důležité aby oznámení provedla přímo osoba, která podezření na týrání zvířat zaznamenala a nikoli ten, kdo se o celé záležitosti někde jenom doslechl.