Světový den životního prostředí

5. červen

Světový den životního prostředí je každoročně celosvětově připomínán od roku 1973 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Datum připomíná zahajovací den Konference OSN o životním prostředí (Stockholm, 1972), na které bylo rozhodnuto o zřízení Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).
Světový den životního prostředí je jedním z důležitých prostředků, s jehož pomocí OSN stimuluje celosvětové povědomí o této problematice a podněcuje politickou pozornost a praktické kroky na ochranu životního prostředí.