Mezinárodní den biologické rozmanitosti

22. květen

V prosinci roku 2000 přijalo Valné shromáždění OSN rozhodnutí, že 22. květen bude na celém světě připomínán jako Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Tento den připomíná přijetí textu Úmluvy o biologické rozmanitosti na konferenci v Nairobi v roce 1992.