EKOŠKOLA

EKOŠKOLA

Posláním projektu je vytvoření pozitivních celoživotních postojů a hodnot naplňujících principy udržitelného rozvoje prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání na základních a středních školách.
Prostřednictvím projektu se budou rozvíjet klíčové kompetence žáků a studentů na úrovni základního a středního vzdělávání na území 14 krajů ČR. Záměrem projektu je také zvýšení kvality/profesionality práce pedagogických sborů na ZŠ a SŠ a rozvoj práce střediska ekologické výchovy.
Projekt bude realizován prostřednictvím programu Ekoškola, jenž ve školách propojuje vzdělávání pro udržitelný rozvoj se skutečně udržitelným jednáním, teorii s praxí, environmentální výchovu s konkrétními kroky vedoucími k ekologizaci provozu školy a zlepšení jejího životního prostředí.

obrázek
Sázení stromků v Kocbeřích
obrázek
Sluneční hodiny v Machově
obrázek
Slavnost v Nechanicích