logo
logo

EKOŠKOLA - Královéhradecko

SEVER Hradec Králové

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie či vody a zlepšení životního prostředí školy a jejího okolí. Zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v uvedených oblastech a navrhují zlepšení, která se snaží posléze naplnit.

Program je vhodný pro školy základní, střední, i speciální, školy malé i velké, vesnické i městské, školy zkušené na poli environmentální výchovy i školy teprve začínající. SÍŤ EKOŠKOL V ČR Hlavním cílem projektu je rozvíjet znalosti, dovednosti a postoje žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast prostřednictvím osvědčeného praktického mezinárodního programu Ekoškola. Projekt Síť Ekoškol v ČR tvoří komplexní systém metodické podpory k EVVO. Ta je poskytována školám zapojených do programu Ekoškola ve všech krajích ČR prostřednictvím krajských koordinátorů. Na zapojených školách se žáci budou pod vedením pedagogů učit o environmentálních tématech ve výuce, s využitím inovativních metod výuky budou realizovat konkrétní opatření vedoucí k ekologizaci provozu školy. Tím projekt povede i k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Nejlepší zkušenosti z projektu budou zachyceny jako příklady dobré praxe a šířeny na další školy v ČR.

Kontakt:
SEVER HK, Silvie Vacková, silvie [dot] vackovaatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 495 580 319, +420 739 203 209
Kavčí plácek 121, 500 03 Hradec Králové