Výukové programy: Člověk a příroda Královehradecký kraj, ZŠ - 2. stupeň

SEVER HK o.p.s.
Vážení pedagogové, nabízíme vám poslední měsíc na zpestření vaší výuky biologie terénními programy se SEVERem.
SEVER Horní Maršov
Nabízíme vám programy podporující individualizaci výuky ve vybraných tématických oblastech „šablon“.
SEVER Hradec Králové
Využijte naší nabídky v rámci „šablon“ (EU peníze školám).
SEVER Horní Maršov
V týdenním programu jsou řízené diskuse a simulační hry, objeví se i terénní pozorování a dramatická výchova. Závěrečný blok je věnován možnostem řešení ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti. Snažíme se v žácích a studentech probudit zájem o tuto problematiku, o propojení a doplnění potřebných znalostí, dovedností a postojů. Hlavním cílem je představení konkrétních činností ve prospěch životního prostředí.
Cyklus: D II.
SEVER Hradec Králové
Exkurze je pojata jako půldenní terénní exkurze, obsahuje simulační hru a mnoho zážitkových aktivit.
Cyklus: D II.
SEVER Hradec Králové
Tento program se snaží přiblížit život a kulturu některých zemí a tím i pozitivně působit proti xenofobii.
Cyklus: D II.
SEVER Hradec Králové
Úvodní program, seznamující se základními složkami životního prostředí a obecnými přírodními zákonitostmi a ekologickými vazbami.</span>