Výukové programy: Člověk a příroda Královehradecký kraj

Výukový program představuje široké téma globálních problémů na příkladu životního cyklu mobilního telefonu – těžba surovin, výroba, spotřeba i likvidace mobilů s sebou nesou mnohé problémy environmentální, sociální i ekonomické, se kterými se žáci v dílně obeznámí.
SEVER HK o.p.s.
Vážení pedagogové, nabízíme vám poslední měsíc na zpestření vaší výuky biologie terénními programy se SEVERem.
SEVER Horní Maršov
Nabízíme vám uskutečnění výukových programů mimo školu i ve vaší škole pro vaše žáky podporující individualizaci výuky ve vybraných tématických oblastech.
SEVER Horní Maršov
Nabízíme vám programy podporující individualizaci výuky ve vybraných tématických oblastech „šablon“.
SEVER Hradec Králové
Využijte naší nabídky v rámci „šablon“ (EU peníze školám).
Centrum rozvoje Česká Skalice
Čryřdenní program se zaměřením na ochranu přírody a ekologickou výchovu pro žáky 1. stupně ZŠ.
SEVER Horní Maršov
V týdenním programu jsou řízené diskuse a simulační hry, objeví se i terénní pozorování a dramatická výchova. Závěrečný blok je věnován možnostem řešení ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti. Snažíme se v žácích a studentech probudit zájem o tuto problematiku, o propojení a doplnění potřebných znalostí, dovedností a postojů. Hlavním cílem je představení konkrétních činností ve prospěch životního prostředí.
SEVER Horní Maršov
Do programu jsou zařazována tato témata: - Den lidí – seznamovací a týmové hry na stmelení skupiny - Den lesa – les, nemoci stromů - Den domácích zvířat – mazlíčci, užitková hospodářská zvířata - Den starých Krkonoš – výprava do historie krkonošské krajiny - Den hor – výlet do zajímavých míst KRNAPu - Den Země – naše životní prostředí aneb jak pomoci přírodě - Po domluvě možnost i jiných motivací např. Cesta kolem světa, Týden starých řemesel, Zvířecí týden, Expedice po stopách…
Cyklus: E II.
SEVER Hradec Králové
Program je zaměřený na vnímání přírody všemy smylsly.
Cyklus: E II.
SEVER Hradec Králové
V podmínkách kooperativního vyučování se žáci seznámí s obsahem pojmu ekologie, zopakují si hlavní znaky hmyzu a jeho význam v přírodě.
Cyklus: E II.
SEVER Hradec Králové
Úvodní program, seznamující žáky se základními složkami ŽP a obecnými přírodními zákonitostmi a ekologickými vazbami.
Cyklus: D II.
SEVER Hradec Králové
Exkurze je pojata jako půldenní terénní exkurze, obsahuje simulační hru a mnoho zážitkových aktivit.
Cyklus: D II.
SEVER Hradec Králové
Tento program se snaží přiblížit život a kulturu některých zemí a tím i pozitivně působit proti xenofobii.
Cyklus: D II.
SEVER Hradec Králové
Úvodní program, seznamující se základními složkami životního prostředí a obecnými přírodními zákonitostmi a ekologickými vazbami.</span>