RÁJ NA ORLICI - Exkurze územím NATURA 2000

Cyklus: 
D II.
SEVER Hradec Králové

Exkurze je pojata jako půldenní terénní exkurze, obsahuje simulační hru a mnoho zážitkových aktivit.

 Celý program je koncipován zábavně - naučnou formou a využívá mnoho unikátních druhů rostlin i živočichů k demonstraci. Při exkurzi se žáci i učitelé dozví nejrůznější pojmy a zajímavosti z oblasti ekologie a dalších přírodních věd, prožijí příjemný den netradičním způsobem.

V programu: Duše, Kdo pozoruje odhalí, Koryto řeky – vlivy lidské činnosti, „Slepý zástup“ – smyslové vnímání krajiny, „Sukcese“- hra zaměřená na vývoj lužního lesa

 

 

 

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň: 8. a 9. ročník
Typ programu: krátkodobé
Délka: 225 - 240 minut
Místo programu: 
Venku
V nabídce: Jaro, léto, podzim (dle počasí)
Cena: 65 Kč

65 Kč za každého žáka za 4-hodinový program (200-240 minut), do 15 žáků 975 Kč za skupinu
+ cestovní výlohy lektorů (mimo Hradec Králové) = cestovné včetně stravného (65Kč) u delších cest než 5 pracovních hodin. Za menší počet žáků než 15 je nutné zbytek ceny doplatit.

Kontakt:
Lenka  Hronešová, sever-hkatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 495 580 319, +420 739 203 209