Žijeme společně

Cyklus: 
D II.
SEVER Hradec Králové

Tento program se snaží přiblížit život a kulturu některých zemí a tím i pozitivně působit proti xenofobii.

 Po pádu komunismu se naše hranice otevřely jiným národům a kulturám, ale vlastně o nich nic nevíme. Program upozorňuje na to, že odlišnost není vždy špatná a že se vzájemně můžeme lecčemu přiučit. Tzv. přírodní národy  a státy  s nižším HDP na osobu mají daleko menší ekologickou stopu, než vyspělé státy.

V programu: Etnikum, kultura a ekologie – skládání pojmů, „Přírodní národy“ – soubor pocitových aktivit založených na vnímání barev, zvuků a tvarů (např. vyjádření živlů vyluzováním zvuků pomocí přírodního materiálu, vybarvování mandal apod.), co je Ekologická stopa?

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň: 8. a 9. ročník
Typ programu: krátkodobé
Délka: 90 minut
Místo programu: 
Středisko
Škola
V nabídce: Celoročně
Cena: 45 Kč

Částka je za každého žáka za 2-hodinový program ( 90-120 minut), do 15 žáků 675 Kč za skupinu.

 + cestovní výlohy lektorů (mimo Hradec Králové) = cestovné včetně stravného (65Kč) u delších cest než 5 pracovních hodin. Za menší počet žáků než 15 je nutné zbytek ceny doplatit

 

Kontakt:
Lenka  Hronešová, sever-hkatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 495 580 319, +420 739 203 209