Naše město a já

Cyklus: 
D II.
SEVER Hradec Králové

Úvodní program, seznamující se základními složkami životního prostředí a obecnými přírodními zákonitostmi a ekologickými vazbami.

Prostřednictvím kooperativních aktivit porovnáme podmínky ve volné přírodě a v městském prostředí a nakonec se pokusíme vyjádřit a posoudit vliv způsobu života sebe a vlastní rodiny na ŽP ve městě.

V programu: Podmínky života – kooperativní aktivita, Složky přirozeného prostředí, Kvalita života v našem městě, Já – občan, Řešení problémů, Spolupráce

 

 

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň: 8. a 9. ročník
Typ programu: krátkodobé
Délka: 60 minut
Místo programu: 
Středisko
Škola
V nabídce: Celoročně
Cena: 35 Kč

Cena je za každého žáka za 1-hodinový program (60 minut), do 15 dětí 525 Kč za skupinu + cestovní výlohy lektorů (mimo Hradec Králové) = cestovné včetně stravného (65Kč) u delších cest než 5 pracovních hodin. Za menší počet žáků než 15 je nutné zbytek ceny doplatit.

Kontakt:
Lenka  Hronešová, sever-hkatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 495 580 319, +420 739 203 209