Co s odpady?

SEVER Hradec Králové

Prostřednictvím tohoto programu si žáci uvědomí, kde a jak vzniká odpad, jaký je jeho další osud, jaký vliv má odpad na životní prostředí.

Žáci se blíž seznámí s významem pojmů recyklace, obnovitelné a neobnovitelné zdroje a prostřednictvím kooperativních her si zopakují, jak a proč odpad třídit. V programu: „Výlet“ do obchodu, Horká židle – simulační aktivita týkající se problematiky skládky a spalovny, předcházení vzniku a praktické třídění odpadu

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň: 8. a 9. ročník
  • Střední školy
Typ programu: krátkodobé
Délka: 2 vyučovací hodiny
Místo programu: 
Škola
V nabídce: Celoročně
Cena: 45 Kč

Cena je za každého žáka za 2-hodinový program ( 90-120 minut), do 15 žáků 675 Kč za skupinu.

+ cestovní výlohy lektorů (mimo Hradec Králové) = cestovné včetně stravného (65Kč) u delších cest než 5 pracovních hodin. Za menší počet žáků než 15 je nutné zbytek ceny doplatit.

Kontakt:
Lenka  Hronešová, sever-hkatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 495 580 319, +420 739 203 209