Globální problémy a my

Cyklus: 
D II.
SEVER Hradec Králové

Program si klade za cíl poskytnout informace o souvislostech mezi globálními problémy a člověkem a pokusí se vytvořit pocit spoluzodpovědnosti za stav světa.

Ovlivníme kácení tropických deštných pralesů? Souvisí spolu chudoba a vyčerpání přírodních zdrojů? Formou diskusních a kooperativních aktivit jsou žáci seznamováni s globálními problémy a hledají možnosti jejich řešení. V programu: Co je globální problém, Gordický uzel – interaktivní hra, Globingo, Trvale udržitelný rozvoj – charakteristika, podmínky

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň: 8. a 9. ročník
Typ programu: krátkodobé
Délka: 2 vyučovací hodiny
Místo programu: 
Škola
V nabídce: Celoročně
Cena: 45 Kč

Cena je za každého žáka za 2-hodinový program ( 90-120 minut), do 15 žáků 675 Kč za skupinu

+ cestovní výlohy lektorů (mimo Hradec Králové) = cestovné včetně stravného (65Kč) u delších cest než 5 pracovních hodin. Za menší počet žáků než 15 je nutné zbytek ceny doplatit.

Kontakt:
Lenka  Hronešová, sever-hkatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 495 580 319, +420 739 203 209