Mobil- co nelze vyčíst z displeje

Výukový program představuje široké téma globálních problémů na příkladu životního cyklu mobilního
telefonu – těžba surovin, výroba, spotřeba i likvidace mobilů s sebou nesou mnohé problémy
environmentální, sociální i ekonomické, se kterými se žáci v dílně obeznámí.

Seznámí se také
s příklady dobré praxe a navrhnou možná zlepšení, která jsou v silách každého uživatele mobilu.
Hledat odpovědi budou například na tyto otázky: Jak souvisí můj mobil se skládkami v Ghaně?
A jak s problémy zahraničních dělníků v České republice nebo s ozbrojenými konflikty v Demokratické
republice Kongo? Kolik milionů mobilů leží nepoužívaných v našich šuplících? A co s tím vším
můžu vlastně dělat?

Cílová skupina:
  • Střední školy
Typ programu: krátkodobé
Délka: 3 vyučovací hodiny
Místo programu: 
Středisko
Škola
V nabídce: celoročně, lépe během zimních měsíců
Cena: 55 Kč
Kontakt:
SEVER HK, Marcela Veselá, marcela [dot] veselaatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 739 203 209
Kavčí plácek 121, 50003 Hradec Králové 3
obrázek
Mobil- co nelze vyčíst z displeje