Odkazy Královehradecký kraj, Obecné

GENASIS repozitář vědeckých environmentálních dat

(Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odkaz na stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.