Zhodnocení kampaně proti palmovému oleji

Koalice proti palmovému oleji

Česká kampaň proti palmovému oleji zaznamenala za 3 roky svého trvání velký úspěch a začíná expandovat do sousedních evropských zemí: tlak „zespodu“ (tj. orientovaný na spotřebitele) zapříčinil vysokou mediální pozornost a posléze i politickou pozornost sahající od tuzemské sféry až na půdu parlamentu EU.

Koalici dnes sdružuje asi 180 nevládních organizací, zoologických a botanických zahrad, škol i jednotlivců - zejména biologů, učitelů a lékařů.
 
Do aktivní kampaně proti palmovému oleji se zapojilo již přes 80 organizací a tisíce jednotlivců (na FB máme 18 800 fanoušků).
 
Od doby, co běží kampaň, se proti palmovému oleji postavilo cca 40 firem.