Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 16/12/2020
Výše částky: 
20.000-35.000 Kč
Charakteristika: 

Pořádání jedno i vícedenních jednorázových akcí pro děti a mládež do 26 let s krajskou působností (tedy akce, které jsou určeny minimálně pro 150 osob do 26 let z Královéhradeckého kraje, nebo akce, do kterých se zapojí účastníci z minimálně tří územních obvodů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje a jsou určeny minimálně pro 50 osob do 26 let).

Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 31.12.2021
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 70% 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity