Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora činnosti turistických informačních center

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 06/01/2021
Výše částky: 
20.000-50.000 Kč
Charakteristika: 

Program je určen na podporu, rozšiřování a zkvalitňování služeb a zlepšování podmínek poskytování informací v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím turistických informačních center (dále jen "TIC")

Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 31.12.2021
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 70% 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
Žadatel Turistická informační centra, která jsou provozována minimálně 6 měsíců ke dni podání žádosti
 
Uznatelné výdaje projektu -
 • osobní výdaje včetně výdajů zákonného pojištění (vysoká priorita)
 • pořízení sčítačů návštěvníků v TIC, tvorba statistiky návštěvnosti (vysoká priorita) • vstupní nebo roční poplatek za certifikaci dle Jednotné certifikace vydané agenturou CzechTourism a A.T.I.C. (vysoká priorita),  • tvorba a aktualizace vlastních produktů cestovního ruchu (vysoká priorita), • členský poplatek A. T. I. C. (vysoká priorita), • tištěné turistické propagační materiály včetně jejich jazykových mutací s výjimkou knižních publikací (střední priorita), • výdaje spojené se vzděláváním zaměstnanců (střední priorita), • pořízení technického zařízení pro poskytování informací mimo pracovní dobu - infobox, venkovní vývěsky, informační tabule (střední priorita) • výdaje spojené se vzděláváním zaměstnanců (střední priorita) Rozmezí dotace: • navigační systém k sídlu TIC (střední priorita) • aktualizace či vytvoření nových webových stránek TIC (střední priorita),  • výdaje na certifikaci TIC "Cyklisté vítáni" (střední priorita), • pořízení kancelářské techniky a mobiliáře (nízká priorita), • venkovní mobiliář (nízká priorita), • pořízení výpočetní techniky, software (nízká priorita)
 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Výjimku tvoří žadatel, který má několik informačních center (provozoven) v jednom místě - pak může žádat za každou z těchto provozoven zvlášť, formou samostatné žádosti.