Ekoporadenství: Šetrné stavitelství Královehradecký kraj


Stavebnictví a provoz budov patří mezi obory lidské činnosti s největšími dopady na životní prostředí. Šetrné budovy dokáží snížit tyto vlivy na životní prostředí na polovinu, někdy až desetinu oproti klasickým budovám. Důležitým aspektem by měla být také architektonická stránka a šetrnost vůči krajině a obrazu sídla, do kterého je nová stavba vkládána.

Základní pojmy

  
Nízkoenergetický dům

Takový typ domu, jehož energetická náročnost na vytápění je maximálně 50 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy (tato hodnota je dána normou).

  
Pasivní dům

Typ nízkoenergetického domu, jehož tepelná ztráta je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a běžných elektrických spotřebičů pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních to dělá 1800 kilowatthodin. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních v pasívním domě stačí 200 wattů - pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů. Definice podle normy: „pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé užitkové vody a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).“

Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám musí pasivní dům zejm. dosáhnout měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů.

Časté dotazy

Obsah této sekce se připravuje.

Důležité kontakty

Centrum pasivního domu

Sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Česká rada pro šetrné budovy

Nezisková organizace podněcující trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou současně ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí.

Dřevostavby

Časopis o dřevostavbách.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EkoWAT

Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

Informační panely o dřevostavbách

Informační panely o dřevostavbách ke stažení.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Seznam energetických expertů

Seznam energetických expertů naleznete na stránkách Ministerstva průmysllu a obchodu.

STEP

Síť ekologických poraden

TZB-info

Portál je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Adam Záruba, ZO ČSOP Orlice