Národní síť Zdravých měst ČR

Asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Typ subjektu: 
Ostatní
Typ odkazu: 
Ekoporadenství
EVVO
Tématické okruhy - ekoporadenství: 
Tématické okruhy - EVVO: