Vytváření vztahu s přírodou – prvky environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ

Zřetel, s.r.o.
Út, 14/11/2017 - 13:00 - 16:30

Seminář přináší příležitost nahlédnout na vytváření vztahu dětí na 1. stupni ZŠ s přírodou skrze prožitkové aktivity.

Účastníci získají informace o způsobech, jak podnítit zájem dětí o přírodu, posílit jejich pozorovací schopnosti, myšlení i vnímání. Důraz je kladen na celý proces pozorování, objevování a vyvozování závěrů, který si zúčastnění pedagogové budou moci sami vyzkoušet. Prostor bude dán také vzájemnému sdílení zkušeností a představení konkrétních realizovaných projektů (Hlína, Můj strom, Voda)

Seminář zahrne následující témata:

  • Zapojení smyslů do výuky – vlastní prožitek, náměty, doporučení
  • Vedení ranních kruhů
  • Praktické ukázky průřezových témat pro přímou práci s dětmi:
  • Projekt Hlína – seznámení prožitkovou formou
  • Projekt Můj strom – předání zkušeností z realizace projektu
  • Projekt Voda – předání zkušeností z realizace projektu
  • Hry pro pobyt v přírodě
  • Náměty, doporučení, diskuze

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP.

 

Učitelé 1. stupně ZŠ, vychovatelé školských zařízení, učitelé – vedoucí školních zájmových kroužků a klubů
Místo konání akce:
bude upřesněno na webu akce,  Hradec Králové
Cena: 840 Kč