Nabídka on-line simulační hry “Jak se žije v Podnebíně”

SEVER Horní Maršov, o.p.s.
Po, 01/03/2021 - 00:18 - Pá, 31/12/2021 - 00:00

Nabídka on-line simulační hry “Jak se žije v Podnebíně”

Jak se žije v Podnebíně: Výukový programu o dopadech klimatické změny a o adaptačních opatřeních na místní úrovni pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ.  Nabízíme online nebo prezenčně ve vaší škole!

Totéž nabízíme jako seminář pro pedagogy a další vzdělavatele včetně zakoupení licence. 

Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku.

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Cena:

Dle cenové nabídky pro konkrétní cílovou skupinu Viz letáček akce.