Planeta Česko

Centrum přírodních věd - Hvězdárny Jičín
Čt, 23/01/2020 - 17:30 - 20:00

První celovečerní film o české přírodě ukazuje, díky nejmodernějším technologiím, fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela blízka. Přírodu nám přiblíží svým hlasem také herec K. Hádek. Ihned po promítání proběhne beseda s autorem a režisérem Mariánem Polákem. Zároveň zveřejníme stejnojmennou autorskou výstavu, doplněnou o publikační materiály pro děti....

doporučujeme rezervaci

Cílová skupina: 
Děti, mládež
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Cena: 70 Kč

50 Kč senior/student

Ke stažení: