Diskusní seminář "Pestrá budoucnost Evropy?"

Společnost pro trvale udržitelný život
St, 05/06/2019 - 17:00 - 19:21

v konferenčním sále Studijní a
vědecké knihovny v Hradci Králové
zčásti v angličtině, k dispozici bude
text v češtině, vstupné 40 Kč a 20 Kč

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Ostatní profesní a zájmové skupiny
Veřejnost
Cena: 40 Kč

Důchodci a studenti 20 Kč.

Ke stažení: