Specializační studium 250 pro MŠ

SEVER Hradec Králové o.p.s.
St, 16/10/2019 - 14:00 - Pá, 28/08/2020 - 17:00

Vážení přátelé,
v letošním roce otvíráme nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje, zaměřený na pedagogy mateřských škol.

Cílem specializačního studia je vybavit účastníky znalostmi, dovednostmi a motivací potřebnými k realizaci efektivní environmentální výchovy, resp. vzdělávání pro udržitelný rozvoj tak, aby získané znalosti a dovednosti mohli účinně aplikovat ve své praxi školního koordinátora EVVO.

Účastníci specializačního studia si osvojí kompetence k plánování, uskutečňování a hodnocení EVVO, naučí se sestavovat, vyhodnocovat a aktualizovat Školní program EVVO, koordinovat EVVO ve své MŠ, používat vhodné metody, nástroje a prostředky k realizaci EVVO, využívat možnosti spolupráce s NNO, veřejnou správou, zřizovatelem, rodiči a dalšími partnery či efektivně spolupracovat s kolegy.

 

Obsah studia je vytvořen dle Standardu k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy a v souladu s ním pokrývá tyto čtyři tematické okruhy:

  • Pojetí a zakotvení EVVO, profesní rozvoj učitele v EVVO
  • Základy ekologie a environmentalistiky
  • Metodika EVVO
  • Aktivity školního koordinátora a opatření školního managementu ke zvýšení podpory a účinnosti EVVO

 

Během specializačního studia klademe důraz na osvojování si aktivních metod a forem vzdělávání, rozvoj kritického a tvořivého myšlení ve výuce a uvádění příkladů dobré praxe. Naším cílem je úzké propojení odbornosti s praxí a využitelnost předávaných námětů a informací ve školách účastníků.

 

Specializační studium je realizováno prezenční formou a zahrnuje 250 hodin přímé výuky. Proběhne ve dvou pětidenních a 4 čtyřdenních blocích.

Cílová skupina: 
Pedagogičtí pracovníci
Cena: 7000 Kč