Aktivní členové poradního sboru EVVO

Obecné informace

Zde naleznete nejrůznější akce pro veřejnost či semináře pro pedagogické pracovníky, ale i další cílové skupiny. V případě, že nenaleznete všechny potřebné informace, obraťte se přímo na pořádající organizaci.

POZNÁMKA K CENÁM: Většina vzdělávacích akcí či seminářů je poskytována zdarma nebo dotována z vlastních zdrojů.

Ing. Radoslav Bartůněk EC Meluzína RCAB
Mgr. Jiří Chloupek ZŠ Údlice
Mgr. Ivana Hlavínová Masarykova ZŠ a MŠ
Pavel Hušek YMCA Ústí nad Labem
Jakub Juda Správa NP České Švýcarsko
Jan Kotěra O.S. Šťovík Teplice
PaedDr. Hana Kožíšková Gymnázium Kadaň
Mgr. Petr Krňák ZŠ Na Valech Litoměřice
Kateřina Majerová ZOO Děčín
Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. Fakulta životního prostředí Ústí nad labem
Mgr. Martina Nováková ZŠ Chomutov
Ing. Ivana Poláčková Středisko ekologické výchovy SEVER
Mgr. Pavel Schwarz SOŠ a SOU Děčín
Mgr. Ivana Strnadová ZŠ Most