logo
logo

Škola pro udržitelný život

SEVER Horní Maršov

Program Škola pro udržitelný život běží od roku 2004 a je jedním z nejdéle se rozvíjejících vzdělávacích programů v České republice. Přestože prodělal řadu převážně technických změn, cíl a základní metodika programu zůstávají i nadále stejné.

Cílem programu Škola pro udržitelný život je vzdělávání žáků, kteří společně s partnery - rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dalšími, rozvíjejí procesy udržitelného života v obci. Děje se tak prostřednictvím jejich zapojení do promýšlení udržitelného rozvoje jejich obce či města a do přípravy a uskutečnění praktických místních projektů vedoucích k zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel, s ohledem na udržitelný rozvoj. Jde tedy o vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ale je doloženo, že se při takový typ práce zlepšuje široký okruh znalostí a dovedností žáků i dalších zapojených účastníků.

Program „Škola pro udržitelný život“ v kostce:

› Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje prostřednictvím mladých lidí, ale i dalších partnerů (veřejnosti) do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí a kvality života.
› Program je realizován prostřednictvím škol fungujících jako iniciační centrum udržitelného rozvoje v obci a prostřednictvím praktických malých místních projektů.
› Program pomáhá školám a jejich partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce.
 Výuka ve škole je díky programu orientována na potřeby skutečného života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa.

Kdo se může přihlásit:

Do programu se mohou přihlásit základní a střední školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními iniciativami a dalšími partnery na uskutečnění společných projektů. Realizované projekty přispívají ke zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a veřejnosti.

Kontakt:
Karin Kvasničková, karin [dot] kvasnickovaatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 734 310 965