Obnovitelné zdroje energie spoluvlastněné obcemi, farmáři, podniky a občany - příležitost pro regionální rozvoj

Hnutí DUHA

Jste aktivní v obci? Připojte ji k nové koalici pro obnovitelné zdroje.

Více než 60 českých měst a obcí společně s energetickými experty a Hnutím Duha založilo koalici pro podporu komunitních obnovitelných zdrojů energie. Společný cíl nové koalice je zlepšení podmínek pro komunitně provozované malé střešní fotovoltaické instalace a větrné elektrárny. Zapojením občanů do energetiky a její decentralizací chce koalice přispět nejen k energetické nezávislosti obcí a regionů, k vytváření nových pracovních míst, ale i k ochraně klimatu. Další nezanedbatelnou výhodou komunitou provozovaných zdrojů energie jsou peníze zůstávající v regionu a neodtékající přes nadnárodní korporace do daňových rájů.