Hraj o zemi

RESPEKT Institut

HRAJ O ZEMI je tvořivý projekt pro všechny žáky druhého stupně základní školy a odpovídajících ročníků gymnázií. Během projektu si budeme hrát a poznávat prostředí kolem sebe prostřednictvím internetu, při výuce ve škole a na závěr i v ekocentru. Tématem projektu je životní prostředí a náš vliv na něj.

Vše odstartuje v září 2011 spuštěním on-line multimediální hry, která formou detektivních příběhů přiblíží deset vybraných témat ze životního prostředí a jeho ochrany. Mezi herní témata patří: voda, energie, doprava, jídlo, bydlení, životní styl, životní cyklus výrobků, technologie, média, turismus.

K prohloubení znalostí si nebudete jen hrát, ale také se trochu učit pomocí e-kurzů.

Následně budou vybraní žáci realizovat ekologické audity subjektů ve svém okolí. Autoři nejlepších ekologických auditů budou odměněni víkendovým pobytem v ekologickém centru.

V projektu myslíme i na učitele, pro které vytváříme metodiky, ty jim budou nápomocné při začlenění hry do výuky. S formou využití hry a e-kurzů ve výuce se učitelé budou moci detailněji seznámit na některém ze 13 vzdělávacích seminářů.

Kontakt:
Respekt institut, o.p.s., Vojtěch Prokeš, hrajozemiatrespekt [dot] cz
Tel.: +420 233 074 523
Dobrovského 25, 170 55  Praha 7
Ke stažení: